1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
-    Sử dụng để xác nhận đặt hàng khi đối tác có nhu cầu đặt bất kỳ dịch vụ nào trên website
-    Dùng trong gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo, PR cho các dịch vụ mới được sử dụng trên website
-     Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email,
-    Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
-    Dùng để liên lạc với thành viên khi chúng tôi điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
-    Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng: chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc

2. Phạm vi sử dụng thông tin
-    Sử dụng trong nội bộ Công ty.
-    Sử dụng để hỗ trợ khách hàng và đối tác.
-    Cung cấp cho khách hàng và đối tác các thông tin liên quan đến dịch vụ mà Công ty đang cung cấp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
-    Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
-    Các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng và đối tác.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình
Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Trọng Hiếu
Địa chỉ: Khu HC 4, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113606996
Email: Doanhnghieptronghieu@gmail.com
 

6.  Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
-    Khách hàng và đối tác có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân của chúng tôi, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Doanhnghieptronghieu@gmail.com