THU GOM, VẬN CHUYỂN NƯỚC THẢI SINH HOẠT

THU GOM, VẬN CHUYỂN NƯỚC THẢI SINH HOẠT

09/06/2018
 Công ty chúng tôi được  cấp phép tham gia trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển nước thải  . Thu gom và vận chuyển nước thải, đây là khâu có ý nghĩa rất lớn ảnh hưởng đến công nghệ xử lý sau này. Cũng như an toàn trong vận chuyển và lưu trữ.