THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT

THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT

09/06/2018
Ngày nay, cách mạng công nghiệp hóa đã làm gia tăng hàng loạt vấn đề về ô nhiễm môi trường. Bảo vệ môi trường không đơn thuần là việc làm mang tính hoàn thành trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp