THU GOM, VẬN CHUYỂN NƯỚC THẢI SINH HOẠT

THU GOM, VẬN CHUYỂN NƯỚC THẢI SINH HOẠT

09/06/2018
 Công ty chúng tôi được  cấp phép tham gia trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển nước thải  . Thu gom và vận chuyển nước thải, đây là khâu có ý nghĩa rất lớn ảnh hưởng đến công nghệ xử lý sau này. Cũng như an toàn trong vận chuyển và lưu trữ.
THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT

THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT

09/06/2018
Ngày nay, cách mạng công nghiệp hóa đã làm gia tăng hàng loạt vấn đề về ô nhiễm môi trường. Bảo vệ môi trường không đơn thuần là việc làm mang tính hoàn thành trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp    
Dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt

Dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt

09/06/2018
Với đội ngũ kỹ sư giỏi nhiều năm kinh nghiệm đến từ nhiều trường đại học danh tiếng, từ các công ty môi trường , tổ chức chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước thải,  chúng tôi nhận cung cấp các dịch vụ liên quan tới xử lý nước thải sinh hoạt.