Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

08/03/2019
Để chuẩn bị cho một số dự án xử lý nước thải tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. Chúng tôi tiếp tục tuyển thêm một vài vị trí để đào tạo công tác quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, thời gian đào tạo không quá 30 ngày, sau đó ứng viên sẽ được chính thức ký hợp đồng lao động khi đã được đào tạo đầy đủ về quy trình quản lý, vận hành các hệ thống xử lý nước. Thời gian tuyển dụng từ ngày 08/3/2019 đến hết tháng 4/2019.
Thông tin tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Môi Trường Trọng Hiếu

Thông tin tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Môi Trường Trọng Hiếu

08/06/2018
Lĩnh vực hoạt động chính: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, nước thải; thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải